Het werk van een vertrouwenspersoon in je bedrijf loont

Het loont om aan de slag te gaan met een goed beleid tegen ongewenst gedrag. Denk aan pesten in een bedrijf, racisme, agressie en geweld, ook van buiten. Als je weet dat meer dan 500.000 werknemers landelijk elke dag werk ervaren als een zware opgave, dan begrijp je misschien dat wat je hierboven las daarvan vaak de oorzaak kan zijn. 

Wat kan ervoor zorgen dat een vertrouwenspersoon lonend werk voor een werkgever en voor de werknemer zelf verricht?

Door het nemen van preventieve maatregelen en te zorgen voor adequate opvang kan het bedrijf onnodig tijd- en geldverlies bespaard blijven. Een vertrouwenspersoon kan hierin een centrale rol spelen. Een vertrouwenspersoon die adequaat werk verricht is laagdrempelig, werkt onafhankelijk en is resultaatgericht. Hulp bij het oplossen van conflicten, opvang na geweld en agressie op de werkplek en het voorkomen van mogelijke gevolgen, is een belangrijk onderdeel van de functie. Een goede vertrouwenspersoon neemt altijd geheimhoudingsplicht in acht.

Hoe loont een vertrouwenspersoon die goed werk verricht?

Onderzoek van TNO-arbeid wijst uit dat in Nederland jaarlijks ongeveer 2.000.000 verzuimdagen het gevolg zijn van lichamelijk geweld op het werk. Daar bovenop komen nog eens 3.000.000 verzuimdagen als gevolg van intimidatie. Ongewenst gedrag kan tot psychische en somatische klachten bij een slachtoffer leiden. Een zieke medewerkert heeft financiële en organisatorische gevolgen voor een bedrijf. Naar schatting kost één pestgeval gemiddeld 50.000,- Euro per jaar. Naast deze gevolgen kan ongewenst gedrag ook leiden tot:

  • verstoring van de arbeidsprocessen
  • onrust binnen de organisatie
  • slechte werkprestaties
  • groot verloop onder werknemers
  • verminderde productiviteit

 

Een goede opvang en begeleiding van een vertrouwenspersoon kan verzuim en bovenstaande gevolgen voorkomen. Als je vragen en / of opmerkingen hebt over de vertrouwenspersoon, reageer.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s