Hoe is de sfeer op je werk?

Je collega’s en/of je personeel heeft toch wel iets productievers te doen dan pesten, roddelen, liegen of stelen van de baas? 

Mobbing
Af en toe een grapje of plagerijtje op de werkvloer moet kunnen, maar wanneer altijd dezelfde persoon het slachtoffer is en het pesten structureel gebeurt, is er sprake van treiteren, ook wel mobbing genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn: iemands werk saboteren, belangrijke documenten wegmaken, telefoontjes niet doorgeven, iemand isoleren van de groep, discriminerende of seksueel getinte opmerkingen maken, spullen verstoppen of vernielen. Aanhoudend getreiter kan bij het slachtoffer leiden tot blijvend psychisch letsel.

Pestgedrag doet zich voor in diverse werksferen. Bijvoorbeeld bij een (te) hoge werkdruk, maar ook bij verveling. Bovendien wordt er meer gepest in arbeidsculturen die gesloten zijn, hiërarchisch en/of waarin weinig aandacht is voor het personeel. Iemand die nét een beetje anders is dan de rest, wordt dan al snel het mikpunt.

Asociaal gedrag 
Naast getreiter, kan er ook sprake zijn van ander ongewenst, asociaal gedrag dat de sfeer aardig kan verzieken. Voorbeelden hiervan zijn: roddelen, vriendjespolitiek, strijken met de eer van een ander, niet nakomen van afspraken, de schuld op iemand anders gooien. Het lijken onschuldige dingen, maar ze kunnen de werksfeer behoorlijk negatief beïnvloeden.

5 TIPS

  1. Wees alert op de werksfeer, als werkgever, leidinggevende of als betrokkene op een andere manier bij een organisatie (bedrijfsarts, ondernemingsraad, etc.). Enkele tips om dit te doen zijn:
  2. Spreek als leidinggevende of als werkgever slecht functionerende werknemers aan en stel vast wat de oorzaak is van het disfunctioneren.
  3. Iemand die zich snel druk maakt (al dan niet op emotionele wijze), wordt vaak gezien als een ‘stoker’. Toch zijn dit vaak de meest betrokken werknemers. Ga een open dialoog aan om te achterhalen waar de schoen wringt, mogelijk spreken zij uit wat anderen verzwijgen.
  4. Als een werkgever of leidinggevende  iemand ergens op aanspreekt, doe dat dan niet in de verwijtende sfeer. Dat roept weerstand op. Een algemeen gestelde constatering als “Ik merk dat het niet altijd even soepel loopt”, geeft meer ruimte voor een open gesprek.
  5. Een vertrouwenspersoon kan aan de kant van de werknemer een uitlaatklep bieden. Een vertrouwenspersoon kan de situatie analyseren en advies geven over de te zetten stappen, aan zowel de werknemer als de werkgever en/of leidinggevende. Een organisatie is verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een interne werknemer als vertrouwenspersoon kent een organisatie goed van binnenuit. Een externe vertrouwenspersoon kan door neutraliteit (geen of weinig relatie met personen in een organisatie) door een werknemer als objectief en daarom betrouwbaar beschouwd worden.

Het is goed om tijdig aandacht te besteden aan een slechte werksfeer. Het kan voorkomt ziekteverzuim en interne diefstal voorkomen. En het kan de betrokkenheid van werknemers vergroten.

Bron: De Zaak

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in collega, geheimhouding, Uncategorized, werkgever, werknemer and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s