Een goede vertrouwenspersoon in een organisatie loont

Meer dan 500.000 werknemers ervaren elke dag het werk als een zware opgave. Het loont om op bedrijfsniveau aan de slag te gaan met een goed beleid tegen ongewenst gedrag. Wat is dat, ongewenst gedrag? Dat is bijvoorbeeld pesten, racisme, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, tussen collega’s en van mensen van buitenaf. Door het nemen van preventieve maatregelen en te zorgen voor adequate opvang en begeleiding o.m. door een vertrouwenspersoon kan het bedrijf onnodig tijd- en geldverlies bespaard blijven.

Het bewijs?

Onderzoek van TNO-arbeid wijst uit dat in Nederland jaarlijks ongeveer 2.000.000 verzuimdagen het gevolg zijn van lichamelijk geweld op het werk. Daar bovenop komen nog eens zo’n 3.000.000 verzuimdagen als gevolg van intimidatie. Ongewenst gedrag kan tot somatische en psychische klachten leiden. Prestaties verminderen en plezier in het werk verdwijnt.

Gevolgen

Een zieke medewerker heeft financiële  en organisatorische gevolgen voor een bedrijf. Naar schatting kost één pestgeval gemiddeld €50.000,- per jaar. Ongewenst gedrag kan ook leiden tot:

  • verstoring van arbeidsprocessen
  • onrust binnen de organisatie
  • slechte werkprestaties
  • groot verloop onder medewerkers
  • verminderde productiviteit
  • imago-verlies voor de organisatie (negatieve publiciteit, rechtszaak, etc.)

Omdat een vertrouwenspersoon laagdrempelig, onafhankelijk en resultaatgericht werkt, kan hij of zij goed functioneren als eerste opvang en begeleiding in een bedrijf waar ongewenst gedrag ervaren wordt. Heb je vragen hierover? Reageer.


Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s