Terug van vakantie? – Een vertrouwenspersoon kan je helpen met vragen over je werk

De zomervakantie is voor de meesten van ons voorbij. Ik hoop dat je het goed hebt gehad? En nu weer aan het werk, in sommige gevallen weer opstarten. Veel mensen gebruiken de tijden van vakantie en kort daarna om na te denken over hoe het nu verder gaat. Jij ook?

De ene collega kan niet met de ander overweg, een leidinggevende en zijn medewerker hebben voortdurend botsingen. Een collega wordt overvallen of heeft op een andere manier te maken met onveilige situaties waarbij klanten betrokken zijn. Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Dit zijn momenten waarop een vertrouwenspersoon in beeld komt.

Als extern vertrouwenspersoon kan ik je in het kort uitleg geven welke rol ik, maar ook anderen als vertrouwenspersoon in het proces naar een antwoord op jouw vragen over ongewenste  situaties op je werk kan hebben. Ik leg je eerst nog eens uit waarom elke werkgever verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te stellen en wat je van een vertrouwenspersoon kunt verwachten.

De wet

Volgens het burgerlijk wetboek heeft de werkgever een zorgplicht jegens de werknemer. De Arbowet (2007; artikel 3, tweede lid) verplicht werkgevers in Nederland om binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren gericht op het beschermen van werknemers tegen:

 1. (seksuele-) intimidatie,
 2. agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan

In Europese wetgeving worden ook genoemd:

 1. pesten
 2. “mobbing”
 3. discriminatie

Situatie

De ene collega kan niet met de ander overweg, een leidinggevende en zijn medewerker hebben voortdurend botsingen. Een collega wordt overvallen of heeft op een andere manier te maken met onveilige situaties waar klanten betrokken zijn. Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Dit zijn momenten waarop een vertrouwenspersoon in beeld komt.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het is goed als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Een vertrouwenspersoon verzorgt opvang, begeleiding en nazorg als je als werknemer last hebt van ongewenste 0mgangsvormen. Wat kan een vertrouwenspersoon doen?

 • Je kunt je verhaal kwijt. Als je wilt, kan een verrtrouwenspersoon ook met je meedenken over een evt. oplossing over vervolgstappen
 • Je kunt rekenen op 100% vertrouwelijkheid. Niemand hoeft te weten dat wij met elkaar spreken. Als extern vertrouwenspersoon ben ik altijd telefonisch bereikbaar (06-41018380) en bel ik je, indien noodzakelijk, binnen 24 uur terug.
 • We hebben op een neutrale plaats een gesprek, dus niet op jouw of mijn werkplek. We hebben zoveel gesprekstijd als nodig. 
 • Ik adviseer je in aanpak van je probleem en help je, waar nodig om tot een goede oplossing te komen.
 • Ik heb geheimhoudingsverplichting en ik zal zonder jouw toestemming geen actie ondernemen.

Elke organisatie heeft de plicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan iemand zijn die in die organisatie werkt of niet. Het kan zijn dat een organisatie te klein is voor een ‘eigen’ vertrouwenspersoon, of dat er geen geschikte kandidaat te vinden is onder het eigen personeel. Een extern vertrouwenspersoon is vaak opgeleid voor de rol die hij of zij krijgt in een organisatie. Dat kan een voordeel zijn. De vertrouwenspersoon moet het bedrijf wel goed kennen of zich inspannen om de organisatie en haar werknemers te leren kennen.

Schroom niet

Graag doe ik een beroep aan alle werknemers in Nederland. Als je denkt dat je in een onveilige situatie verkeert op je werk, zoals hierboven beschreven, schroom niet om een vertrouwenpsersoon in de arm te nemen. Het is verreweg voor alle partijen de goedkoopste en meest bevredigende manier om een probleem te tackelen. Andere opties:

 • arbeidstevredenheid daalt en daarmee de arbeidskwaliteit. Iemand heeft meer moeite om zijn werktaak naar behoren uit te voeren. Dat kan van invloed zijn op de werkomzet of de invulling van taken door collega’s
 • een werknemer moet zich ziekmelden doordat hij of zij niet meer kan functioneren op de werkplek

Heb je vragen? Stel ze!

Als je vragen hebt, dan kun je ze vertrouwelijk stellen, via een reactie bij dit blog, of via mijn telefoon (06-41018380) of emailadres (ilja@play-time.nl).

Voor de rest wens ik je veel plezier op je werk!


Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in betrouwbaar, collega, geheimhouding, werkgever, werknemer and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s