Waarom een vertrouwenspersoon?

Eigenlijk is dit de belangrijkste vraag die werkgever en werknemer in een bedrijf zich zullen stellen. Het gaat toch goed met ons? Waarom moet iemand zich met ons wel en wee bemoeien? We redden het zelf wel. Zeker als de vertrouwenspersoon van je bedrijf ook nog eens extern is. Want wat weet die nu van ons werk? Tijd- en geldverspilling! En toch heeft de overheid bedacht dat elke organisatie een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Waarom? En wat kan die betekenen?   Hieronder probeer ik je daar inzicht te geven.

Waarom een vertrouwenspersoon? – en vertrouwenspersoon, in de persoon van een speciaal opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werker, verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Het kan voor een slachtoffer lastig zijn om open over problemen te praten. Deze deskundige kent de organisatie goed, maar is onafhankelijk en kijkt daardoor met een open blik naar de situatie. In de Arbo-wet staat dat werkgevers beleid moeten voeren op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Zij dienen o.a. te zorgen voor een adequate opvang van slachtoffers. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen voldoet de werkgever aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt daarmee aansprakelijkheid.
In een situatie van spanning werkt je denkvermogen niet meer op een rationele manier en dit kan een neerwaartse spiraal inzetten. Iemand die wel rationeel en verstandelijk kan denken en handelen, kan problemen verkleinen, maar ook erger voorkomen. Dit kan voor de werknemer, maar ook voor de werkgever welkom zijn. Een medewerker die goed functioneert, kost minder tijd en geld. En dan natuurlijk de volgende vraag, want een externe vertrouwenspersoon steekt overal steeds meer de kop op:

Waarom een externe vertrouwenspersoon? In Nederland krijgt een op de vijf werknemers te maken met een of andere vorm van pesten. Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot een slechte werksfeer, onvoldoende functioneren, conflicten, ziekteverzuim of personeelsverloop. Ook onveilige omstandigheden die worden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld klanten, cliënten, e.d., kunnen leiden tot wat hierboven staat. Wanneer je verzekerd wilt zijn van een ervaren en deskundige aanpak of wanneer je bedrijf klein is en iedereen elkaar kent dan is het nodig een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Externe vertrouwenspersonen hebben geen binding met een organisatie waardoor ze zorgvuldigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid kunnen bieden. En dat is nodig want het gaat bij meldingen vaak om ingewikkelde conflicten en tegenstrijdige belangen. Vaak bevinden medewerkers zich in kwetsbare situaties en soms staan reputaties en loopbanen op het spel.

De volgende vraag laat zien hoe moeilijk het kan zijn om een vertrouwenspersoon, en zeker een externe vertrouwenspersoon te benaderen. En toch kan het de makkelijkste weg naar een oplossing voor alle partijen zijn.

Waarom zou je een vertrouwenspersoon benaderen? – Omdat ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden kan leiden tot veel stress, gezondheidsklachten en verzuim. Bovendien blijf je anoniem als je contact opneemt met een vertrouwenspersoon! Alleen als jij akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de werkgever. Bij situaties die geen interne aanleiding hebben, zie je vaak dat een vertrouwenspersoon voor dat moment en voor die gelegenheid de meest aangewezen persoon is. Hij of zij is professioneel opgeleid, een medewerker kan zijn of haar hart luchten zonder dat het meteen tot complexe situaties in een organisatie leidt en hij of zij blijft desgewenst anoniem!

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s