Arbeidsconflict en vertrouwenspersoon – tips

Het bedrijf loopt goed en alles loopt op rolletjes. Totdat je de eerste signalen opmerkt van een arbeidsconflict met één van de medewerkers. Arbeidsconflicten leveren soms ellende op waar niemand op zit te wachten. Dit is soms lastig om te zien, maar als je de signalen op tijd herkent, kun je je een hoop ellende besparen. Wat zijn de signalen van een naderend arbeidsconflict? En hoe kun je arbeidsconflicten voorkomen?

De eerste tekenen

  • Kleine irritaties en meningsverschillen onder medewerkers;
  • Er wordt veel geroddeld;
  • Er komen ruzies voor tussen medewerkers, maar deze worden niet uitgepraat. De samenwerking tussen collega’s ondervindt er hinder van;
  • Medewerkers vertonen psychische en/of psychosomatische klachten;
  • Er is frequent ziekteverzuim en hoog personeelsverloop;
  • Je medewerker is gedemotiveerd en heeft geen plezier meer in het werk.


Erger voorkomen

Herken je deze signalen? Houd de situatie nauwlettend in de gaten en probeer te voorkomen dat het een echt arbeidsconflict wordt. Hoe?

  • Zorg ervoor dat je als werkgever altijd alert bent op de (eerste) signalen van een arbeidsconflict;
  • Denk je dat er een arbeidsconflict speelt, voer dan pro-actief een gesprek met de desbetreffende medewerker(s). Op deze manier weet je zeker of er daadwerkelijk sprake is van een probleem. Leg dit gesprek ook schriftelijk vast;
  • Iedere mederker is vrij om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Een gesprek met een vertrouwenspersoon kan drempelverlagend werken. Communiceer dan ook duidelijk dat deze mogelijkheid bestaat. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal dus vooral dienen als objectief, luisterend oor. 

Verantwoordelijkheid werkgever

Arbeidsconflicten horen bij het dagelijkse leven. Hoe er binnen een organisatie met conflicten op de werkvloer omgegaan wordt,  is wel de verantwoordelijkheid van de werkgever.Wat belangrijk is: Hoe eerder het conflict op tafel ligt, hoe beter en sneller er wat aan kan worden gedaan.

Als een conflict lang aanhoudt, kan dit zelfs negatieve gevolgen hebben voor de gehele werksfeer. Zo kan een arbeidsconflict demotiverend werken, ook voor de overige medewerkers.  Maar conflicten kunnen soms ook zeer nuttig zijn; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten kunnen daardoor naar voren worden gebracht.

Handreikingen

Bied als werkgever de werknemer met een arbeidsconflict de mogelijkheid aan een andere route te volgen dan het traditionele ziek melden. Hij of zij moet een arbeidsconflict kunnen melden en de tijd krijgen om daaraan te gaan werken. De melding kan waarschijnlijk het best worden gedaan bij een zo neutraal mogelijk persoon, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. 

Mediation

 Bespreek open met de bedrijfsarts wat er binnen het bedrijf speelt. Deze zal in geval van een conflict vaak mediation voorstellen. Benader hiervoor een externe mediator aangezien de mediators van ARBO-organisaties vaak niet als neutraal worden gezien door medewerkers.

Maak een duidelijk verschil tussen ziekteverlof en arbeidsconflictverlof. Probeer over het conflict in gesprek te raken. Ook wanneer de werknemer wel een advocaat in de arm neemt. Dit hoeft hij of zij namelijk niet te doen uit kwade wil, het kan ook een teken van onzekerheid zijn. Een gesprek met de advocaat kan in zo’n geval al meer lucht geven. Vaak ziet de advocaat het nut van mediation in en kan deze dit met zijn cliënt bespreken.
Maak naar aanleiding van de gesprekken een plan voor het oplossen van het conflict. Daarin staat bijvoorbeeld de soort interventie, zoals het aanpassen van taken, verantwoordelijkheden en omscholing. Wanneer wordt besloten dat men afscheid van elkaar wil nemen, bevat het plan de juridische procedure. Leg het plan ook weer schriftelijk vast. 

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s