Positionering vertrouwenspersoon – hoe kun je op hem / haar rekenen?

Positionering

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt een specifiek benoemingscontract opgesteld, dat naast de gebruikelijke bepalingen tevens bepalingen bevat die in de taak- en functieomschrijving van de vertrouwenspersoon zijn neergelegd. Verder wordt de vervanging geregeld bij ziekte of afwezigheid van de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is rechtstreeks verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. Dat wil overigens niet zeggen dat een vertrouwenspersoon geheimhoudingsrecht overboord gooit. Iemand die een vertrouwenspersoon in een organisatie inschakelt, moet dat ‘ in vertrouwen’ kunnen doen.

Voortijdig ontslag vertrouwenspersoon

Voortijdig ontslag uit de functie van vertrouwenspersoon is mogelijk, als deze bijvoorbeeld niet meer het vertrouwen geniet van de organisatie of als de taken niet naar behoren vervuld worden of het belang van betrokkenen wordt geschaad. Voor een extern vertrouwenspersoon is het dus zaak om aan dat vertrouwen te werken, omdat het er niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door regelmatige bezoeken aan de betreffende organisatie en regelmatige correspondentie met bijvoorbeeld de betrokken arbodienst. Suggesties om dit verder goed te doen, voor de externe vertrouwenspersoon, zijn natuurlijk welkom, bijvoorbeeld in reactie op dit blog.

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s