Rouwen privé en op het werk in 5 fasen

Als extern vertrouwenspersoon kwam ik iemand tegen wiens partmer plotseling was overleden. Ik heb als vertrouwenspersoon ook regelmatig te maken met ongewenste inbreuk op de privacy tijdens het werk door personen of partijen van buiten een organisatie, niet behorende tot de organisatie. Ik herken in bovenstaande situaties de hieronder beschreven rouwfasen van psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Deze rouwfasen hebben niet alleen betrekking op persoonlijke situaties maar ook op situaties die een werknemer op zijn of haar werkplek kan tegenkomen. Volgens mij goed om te weten als je zelf ‘ in de rouw’ terechtkomt, maar ook als je een ander wilt ondersteunen.

Als je rouwt, doorloop je ten minste één van deze fasen, meestal meerdere. Sommige mensen doorlopen zelfs alle fasen. Bij iedereen is dit anders. Toch zul je in deze fasen misschien jezelf of een ander herkennen, en zal het je helpen om het verwerkingsproces te doorlopen en te ondersteunen. De 5 fasen die Kübler-Ross onderscheidt:

Fase 1 – Ontkenning

Ontkenning is de eerste stap van de rouwverwerking. Zeker als een situatie zich heel plotseling voordoet, vluchten veel mensen in de ontkenning.  Je beschermt jezelf in dit geval tegen de harde waarheid, je sluit je er als het ware voor af. Hoe lang deze fase duurt is bij iedereen verschillend, maar wat vast staat is dat deze fase niet eeuwig kan duren. Vroeg of laat realiseert iemand zich dat je de waarheid niet buiten kunt blijven sluiten.

Fase 2 – Protest of boosheid

Als de harde waarheid eenmaal niet meer buitengesloten wordt, volgt in veel gevallen een protestreactie of boosheid. Hierbij komt veel woede en zelfs agressiviteit kijken. Veel mensen uiten die woede naar de mensen om hen heen, die er eigenlijk niets mee te maken hebben.  Als iemand in zo’n geval zijn  of haar woede uit naar mensen om zich heen, kan dat als gevolg hebben dat hij of zij de schuld bij hen in de schoenen probeert te schuiven. Voor hen zal dit vaak moeilijk te begrijpen zijn. Bovendien is het voor anderen ook heel moeilijk om hiermee om te gaan.

Fase 3 – Onderhandelen en vechten

Als iemand merkt dat protest, boosheid, woede en zelfs het beschuldigen van anderen niet werkt, worden vaak andere uitwegen gezocht. Iemand probeert zijn of haar verdriet weg te stoppen door doelen voor zichzelf te stellen, en heeft dan het idee dat als hij of zij dat doel behaalt, zich beter zal voelen.

Fase 4 – Depressie

Na verloop van tijd komt een slachtoffer waar we het hier over hebben erachter dat je niet weg kunt lopen voor wat er gebeurd is. Alle doelen die hij of zij voor zichzelf heeft gesteld, zijn niet behaald en helpen niet om zijn of haar ervaring of probleem op te lossen. Dit is het moment dat de depressie begint, het moment van het zich realiseren wat er werkelijk is gebeurd. Zo’n persoon trekt zich vaak het liefst terug. Verschijnselen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld dat iemand zich vaak ziek meldt op het werk. Sommige mensen zoeken in deze fase hun uitvlucht in drank en drugs.

Fase 5 – Aanvaarding

Uiteindelijk realiseert iemand zich dat het leven doorgaat. Rust is een beetje het sleutelwoord van deze fase. Het is doorgedrongen dat er iets heftigs is gebeurd, de betreffende persoon heeft het een plekje gegeven en kan door.

Poeh! Herkenbaar? Als zoiets gebeurt met jezelf of met iemand in de buurt, op het werk of privé, is het van belang om het op tijd aandacht te geven. Als jijzelf je op een bepaalde voelt of gedraagt of een ander in je nabijheid doet dat, negeer het niet en geef het aandacht. Zorg voor ondersteuning. Als je die zelf niet kunt geven, haal iemand anders erbij, bijvoorbeeld en vertrouwenspersoon, een bedrijfsarts of iemand die hier ook professioneel hiermee  omgaan. En, weet dat tijdige, goede aandacht aan en herkenning van gebeurtenissen als verlies of inbreuk op het persoonlijke leven goede hoop geeft op beterschap!

Voor meer informatie over Elisabeth Kubler-Ross

 

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s