Mobbing op het werk – wat is dat?

– En wat heeft een vertrouwenspersoon daarmee te maken? Daar komt verderop in deze blog een antwoord op.

Mobbing gaat over ongewenste omgangsvormen op het werk. En, onderschat dat niet, want het komt vaker voor dan je denkt en het heeft verstrekkende gevolgen.

Onderzoek naar mobbing

In 1990 publiceerde onderzoeker en psychiater Leymann in Zweden het eerste landelijk representatieve onderzoek naar mobbing. Het onderzoek wees uit dat 3,5% van de werkende bevolking minimaal eenmaal per week was blootgesteld aan vernederende, intimiderend of vijandig gedrag op het werk in het afgelopen jaar. Recentelijk heeft de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin cijfers bekend gemaakt van een representatief onderzoek onder de Duitse bevolking: 5,5% was in 2000 onderhevig aan mobbing.

In 1996 startte Adrienne Hubert in Nederland het eerste onderzoek naar Mobbing op het werk aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Aan dit onderzoek deden 7000 werknemers mee van een produktiebedrijf, een gemengd produktie/kantoorbedrijf en een bank- en verzekeringsmaatschappij. het onderzoek toont aan dat mobbing ook in Nederlandse organisaties een groot probleem vormt. Slachtofferpercentages varieerden van 1% onder de medewerkers van de bank- en verzekeringsmaatschappij tot 10% bij de medewerkers van het productiebedrijf.

Diverse onderzoeken die Hubert daarna nog verrichtte, interviews met slachtoffers en van mobbing, uitkomsten van enquêtes van de FNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigen steeds weer dat mobbing een niet te onderschatten probleem in het Nederlandse bedrijfsleven vormt. De genoemde percentages zijn altijd sterk gekoppeld aan de gehanteerde definitie van mobbing. De meest recente onderzoeksuitkomsten zijn opgeslagen in het Nationale Mobbingbestand. Een manier om ongewenste omgangsvormen in organisaties in kaart te brengen, vormt afname van deLEidse Mobbing Schaal-II (LEMS-II).

…En wat heeft een vertrouwenspersoon daarmee te maken? 

Gevolgen van ongewenste omgangsvormen

De gevolgen van ongewenste omgangsvormen treffen zowel het slachtoffer als de werknemers die dit gedrag op de afdeling waarnemen. Dit uit zich voor slachtoffers onder meer in psychosomatische klachten, symptomen van een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en na langdurige blootstelling in een Algemene Angst Stoornis. Voorts leidt mobbing tot langdurig verzuim, depressie en zelfmoord, zo blijkt uit Zweeds onderzoek.

Bij werknemers die ongewenste omgangsvormen op de eigen afdeling waarnemen, uit zich dit in psychosomatische klachten, verhoogde verloopintentie en een verhoogd verzuim op afdelingen waar ongewenst gedrag voorkomt (Hubert, Steensma, Furda, 2001).

Een van de eerste aanspreekpunten voor een situatie zoals die hierboven wordt omschreven, is de vertrouwenspersoon. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en is bekend met hoe te handelen in dit geval.

Bronnen:

Advertisements

About iljas

Ben jij die professional die zich regelmatig afvraagt of hij of zij wel op de goede weg zit? Ben jij die professional die weer met plezier aan het werk en in het leven wil staan? Die effectief wil zijn in de communicatie met andere professionals? Met 'Een goed gesprek met' help ik jou om antwoord te vinden op je vragen. Ik ben als trainer, adviseur, communicatiedeskundige degene die jou en andere professionals helpt met aandacht voor jouw effectiviteit en plezier in die professionele rol. Dus als jij wel wat ondersteuning kunt gebruiken, dan kun je contact opnemen met mij. Lees ook mijn blog: iljasblog. Ik neem je er mee in mijn principe: 'being professional', op allerlei terreinen.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s